Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu

13:07 13/04/2014 in Quy trình / Bộ tài liệu của cty công nghiệp
Download

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU

 

Tháng ./themes/default/2008             Chức danh:...............................Bộ phận:..................................

 

Stt

Chỉ tiêu đánh giá

Đơn vị

Mức

Thực tế

%

Điểm

Diễn giải

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức đánh giá:

 

Stt

Mức điểm

Điểm

1

A < 60 %

1

2

70 %   > A >=   60 %

2

3

80 %   > A >=   70 %

3

4

90 %   > A >=   80 %

4

5

100 % > A >=   90 %

5

 

Quản lý trực tiếp

 

 

 

 

 

 

Quản lý

 

 

 

 

 

Phòng NS

 

 

Giám đốc

Tiếng Việt | Tiếng Anh

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia