Chương trình tập sự

12:48 13/04/2014 in Quy trình / Bộ tài liệu của cty công nghiệp
Download

 

 CHƯƠNG TRÌNH TẬP SỰ

 

Stt

Thời gian

Bộ phận thực tập

Nội dung chính

Yêu cầu

Quản lý xác nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày    tháng    năm 2008

Người lập

 

TP. nhân sự

 

Giám đốc điều hành

Tiếng Việt | Tiếng Anh

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia